דוגמאות: שחור ופתור
התשבצים לקוחים מתוך ירחוני ניקוי ראש

Mosaic

פתח בחלון חדש

ראה פתרון-

קשור ופתור

פתח בחלון חדש

ראה פתרון-

שחור ופתור

פתח בחלון חדש

ראה פתרון-

 

משחקים מקוונים
תשבצים
סודוקו
שחור ופתורתשחצים